Logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Amblem
ANA SAYFAYARDIMGİRİŞ YAPKAYIT DUYURULAR MEAL DİNLE KUR'AN DİNLE
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
30 Nisan 2016, 06:55:25 ÖS
Duyurular:
Sayfa: [1]   Aşağı Git Yanıtla    Anket ekle
ALLAH NEREDEDIR?  (Okunma Sayısı 67814 defa)
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 8


selamın aleykum       ALLAH NEREDEDIR.
   
değerli kardeşim

Aşağıda sadece 7 delil verilmiştir. Bu konuda 300 İslam Alimi “Allah’ın gökte olduğuna dair deliller getirmiştir.” (İmam İbn Teymiyye, Mecmua Fetava) [1]

1.Delil : “Rahman arşa istiva etmiştir.” (Taha, 5)

Açıklama : Allah ayetinde semanın üzerinde ki arşında olduğunu, arşa istiva ettiğini beyan etmektedir. Allah zatının arşın üstünde olduğunu söylerken biz nasıl olurda Allah kalbimizdedir diyebiliriz ? Allah her yerdedir demek doğru olur mu ?


2.Delil : “Gökteki Allah’ın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz ? ”(Mülk, 16)

Açıklama : “Allah  Mülk süresinde zatının gökte olduğunu açıkça beyan etmektedir. Allah zatının gökte olduğunu söylerken biz nasıl olurda Allah her yerde diyebiliriz ? Allah mı doğru söyler yoksa hiçbir delilimiz olmadan aklımızın söyledikleri mi doğru söyler ?

3.Delil: “Allah her gece dünya semasına iner.” (Ahmed bin Hanbel, sahih hadistir.)

Açıklama: “ Rasulullah (s.a.v.) Allah’ın gecenin bir bölümü geçince gök semasından dünya semasına indiğini, Ehl-i Sünnet alimleri bu inmenin de zatı ile olduğunu söylerler.(Bkz:İbn Recep, Fethu’l Bari li şerhi sahihi’l Buhari

4.Delil: Rasulullah (s.a.v.) huzuruna bir cariye getirildi. Rasulullah (s.a.v.) ona: “Allah nerede ? “ dedi ,

Cariye işaret parmağını kaldırarak “Allah semanın üzerindedir.” dedi. Sonra Rasulullah (s.a.v.) cariyeye “Ben kimim “ dedi. Cariye “Sen Allah Resulüsün “ dedi Rasulullah (s.a.v.) “O’nu azat edin o mümine biridir.” dedi. (Müslim ve diğerleri )

Açıklama: Rasulullah (s.a.v.) açıkça cariyenin “Allah semanın üzerindedir “sözünü reddetmeyip, doğrulamış ve cariye hakkında “O mümine biridir. “ demiştir.

5.Delil: Zeynep annemiz Rasulullah’ın zevcelerine övünerek söylediği şu söz: “Sizi hısımlarınız, Beni  de yedi kat gökteki Allah evlendirdi.” (İmam Buhari)

Açıklama: Rasulullah’ın zevcesi açık bir dille Allah’ın yedi kat gökte olduğunu beyan etmektedir.[2
 
6.Delil: “Her kim, Rabbim gökte midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Aynı şekilde O, arşının üzerindedir, fakat arş gökte midir, yerde midir bilmiyorum derse kafir olmuştur.” (Fıkhul Ekber, sf, 46)

7.Delil: Ebu Hanife (r.h): “Allah arşına keyfiyetsiz olarak istiva etmiştir.” (Fıkhul Ekber)

Açıklama : İmam Azam Ebu Hanife (r.h.) Allah’ın gökte olduğunu bilmeyenin kafir olabileceğini beyan ederken biz nasıl olurda bu güzel İmam’ın akidesini doğrulamayız ? Biz İmam Azam’dan çok daha iyi mi biliyoruz ki Allah her yerde demeye cesaret ediyoruz ?

Not :  Allah’ın gökte olduğunu bilmeyene sen kafirsin denmez. İmam Ebu Hanife kendisine hak beyan edildikten, ayetler ve hadisler gösterildikten sonra Allah’ın nerede olduğunu bilmiyorum derse bu durumda kafir olacağını beyan eder. Müslüman açık delillerle hakkı bildirmeden, beyyine götürmeden, delillerle açıklamadan tekfir yoluna asla gitmez. Tekfir etmek tebliğden sonradır. Tekfirden sakınmak asıldır.

bu durumda Allah her yerdedir demek, kalptedir demek kuran ve sünnet nasslarını bilmemektir, cehaletliktir, bunu savunmak ise bidati savunmaktır, bir de çok tehlikelidir..

[1] Malik İbn Enes: “Allah göğün üstünde ve ilmi her yerdedir.” (Mecmua Fetava, İbn Teymiyye Külliyatı, 5-196) Tabari: “Rab arşa istiva etmiştir, kim bu sözün dışında bir   söz söyleyerek sınırı aşarsa,yıkılır ve hüsrana uğrar ”İmamların İmamı Muhammed bin İshak bin Huzeyme der ki;“Kim, kullarından bağımsız Allah’ın yedi kat gökteki arşa  istiva   ettiğini,doğrulamazsa,Kafir olur, tövbeye davet edilir, tövbe ederse eder,etmezse de boynu vurulur, ehli kıble   ve ehli zımmiye kokusu zarar vermesin diye de çöplüğe atılır.

[2] Lütfen şu ayetleri okur  musunuz . Mülk,16-   Fatır,10-    Ali İmran,55-    Nisa,158-   Nahl, 50-    Mearic,4-   Bakara, 255-


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 46


Belirtmiş olduğunuz Ayetleri okudum, ancak çok söylediğiniz çok destekler anlamlarını bulamadım. Genelde Allah'ın mecazi anlamda katına yükselmelerden bahsetmekte. Hadisler ve bilgiler hakkında birşey söyleyemeyeceğim.

Yinede Hz. Musa ile Sina dağındaki konuşması bile tek bir yer izafe edilemeyeceğini kanıtlıyor bence.


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 8


Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz13\2


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 46


O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.(Hadid/4)

Ayrıca başka bir site de buna benzer bir soruya verilen cevap şöyledir.

Allah gökte veya Arş’ta demek insana benzetmek olur. Halbuki Kur’an-ı kerimde mealen, (O hiçbir şeye benzemez) buyuruluyor. (Şura 11)

Arşa, oturmaya muhtaç sanmak da küfürdür. Allahü teâlâ her noksandan münezzehtir. (Yunus 10)

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Ehl-i bâtıl, istiva, vech, yed gibi kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allahü teâlâ, mekandan münezzehtir. İstiva demek, Arşa hükümran olması, Arşı hükmü altına alması demektir. “Hükümdar, Irak’ı kansız olarak istiva etti” demek, “Irak’ı kansız olarak ele geçirdi” demektir. Yedullahtaki yed [el] kelimesini bilinen el gibi sanmamalı. Mesela "Falanca şehir, filanca valinin elinde" denilince, o şehrin valinin elinin içinde değil, onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva, vech gibi kelimeler de böyle tevil edilir.) [İlcam-ül-avam]

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlâ noksan sıfatlardan beridir. Zamanlı, mekanlı ve cihetli değildir. Zamanları, yerleri, cihetleri O yaratmıştır. Cahiller, Onu, Arşın üstünde sanır, yukarıda bilir. Arş da, diğer eşya gibidir, Onun mahlukudur, sonradan yaratmıştır. Sonradan yaratılan bir şey, her zaman var olana, yer olabilir mi?
Nasıl ki, Beytullah [Allah’ın evi] kelimesi, hâşâ Allah’ın barındığı ev değilse, gölge, el, yüz, istiva gibi kelimeler de böyledir. Arş yaratılmadan önce hâşâ Allah nerede idi? Oturmak, âcizlik değil midir? Hâşâ Allah âciz denir mi? Allah’ın sıfatları tevil edilmez dedikleri halde, (Allah, nerede olsanız, O sizinle beraberdir) mealindeki âyeti tevil ederek tezada düşüyorlar. Beraberliği ilmen diye tevil ediyorlar da, istivanın da ilmen olduğunu niye kabul etmiyorlar?-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 23

"EMİR VE İDARE YANLIZCA ALLAHA AİTTİR"


selamünaleyküm

allah; zamandan ve mekandan münezzehtir ve bizlere şah damarımızdan daha yakındır gizliyi, açığı, yerin altını, üstünü en iyi bilendir, yerlerde ve gökelrde onun bilgisi haricinde bi hareket olamaz.

bu sözleri yazdım çünkü allahın kitabı olan kur'anı okuğum zaman allahın nerde olduğuna en güzel cevap bu olur.

allahın şurdadır diyerek mekan belirtmek, firavun kafirinin kule yaptırmasına benzer, kendisini allah dostu olarak niteleyenlerin ise allaha ulaşmada vasıtayız demelerine benzer, hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz "allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği yıgarım buyuruyor" kur'anı okumadan ve ayetler arası ilişkileri kurmadan allaha nasıl yer tayin ediyosunuz, ibni teymiye yanlış yapamaz dimi o ne söylerse doğrudur size göre kur'anı bir bütün olarak düşünmeden asla başarılı olamassınız eyetlerden bir parça alarak hiç bir yere varamasınız en düz mantıkla bile allaha mekan tayin edemessiniz. allah göklerdedir diye kabul etmeyenin kafir olacağını bile söyleye biliyosuuz desem yok ben söylemiyom ibni teymiye söylüyo diyeceksiniz  ebu hanefi söylüyo diyeceksiniz kur'ani gerçekleri kimsenin arkasına sığınarak saklayamassınız.

umarım kur'anı okumaya vakit ayırırsınız. tabi ibni teymiyenin, ebu hanefinin ve tarikat şeyhlerinin telkinlerinden ve onların yazdıkalrı kitaplardan vakit bulabilirseniz.

allahın selamı bereketi huzuru güveni ve rahmeti onun indirdiklerine tam manasıyla uyanların ve hayatlarını onun emrettiği gibi düzenleyenlerin üzerine olsun.

bide şu var mekkeliler peygamber efendimize hep şu soruyu sorarlarmış ya allah nerde yerdemi, göktemi ona dua ederken bağıralım mı sesimizi kısalımmı diye sordukalrında alemleri yaratan allah ayetini indirmiştir. zamandan ve mekandan uzak olduğunu heryerde olduğunu anlatmasını istemiştir.

 bence sen kur'an oku bırak başkalarının yazdığı kitapları


-------------------------

-------------------------
"Kum fırtınası önünde duranlar kuma gömülmeye mahkumur"
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 46


Kur'an-ı Kerim i okumaktayım. Sürekli türçesini anlamaya çalışmaktayım. Allah (c.c.) nerededir sorusuna bende sizingibi düşünerek cevap veriyorum zihnimde.

"umarım kur'anı okumaya vakit ayırırsınız. tabi ibni teymiyenin, ebu hanefinin ve tarikat şeyhlerinin telkinlerinden ve onların yazdıkalrı kitaplardan vakit bulabilirseniz." Cümlenizi umarım benim için söylememeşsinizdir. Burada bahsettiğiniz kişilerin kitaplarını hiç okumadım. Sadece Kur'an-ı Kerim i okudum. Bu açıklamayıda bana haksızlık ederek günahlarım yüklenmeyin diye yapıyorum.
Ayrıca bu kitaplarda okunabilir. Ama Allah' ın bize bahşettiği aklı kullanarak, Kuran' a uygun yorumlayarak bilgiler edinilebilir.

Birde Allah (c.c) nerede olursa olsun bu ona iman etmem ve ona yönelmeme asla mani değildirki.


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 8


selamın aleykum bende kurandan sıze cevaplar verdım:o kadar ayetı bırakıpta ebu hanıfenın gorusunu gordunuz her halde zeynel bey
:Hamd, ancak Allah’a mahsustur. Salat ve selam Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in, O’nun ehli ve Ashabinin ve Kiyamet’e kadar onlarin yoluna uyanlara olsun
Allah Nerede? “Allah gökleri ve onlarin aralarinda olani alti günde yaratan, sonra arsa istiva edendir.”[2]Secde, 4

“O, gökleri ve yeri alti günde yaratan, sonra da arsa istiva edendir.”[3] Hadid, 4

Bu buyruklar açiktir ve herhangi bir te’vil ihtimali yoktur.

Istiva Arab dilinde ‘yüksek olus’ ve ‘yüksege çikmak’ demektir. Burada ise istiva lafzindan ancak istikrar etti (yerlesti), üstüne çikti, üzerine yükseldi ve üzerine çikti anlasilir.[4]Bu açiklamayi Ibnu’l Kayyim ‘.
Allah Azze ve Celle’nin gökte olduguna delalet eden ‘Kur’an Ayetleri’ “Allah semadan bütün dünya islerini idare eder. Sonra ameller bir günde O’na yükselir…”[6]Secde, 5
Göktekinin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz?”[7]Mülk, 16

“Yoksa semada olanin üzerinize tas yagdiran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz?..[8] Mülk, 17

“Üstlerindeki Rablerinden korkarlar…”[9] Nahl, 50
Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem buyurdu ki: “Merhametli olanlara, Rahman olan Allah’u Azze ve Celle’de merhamet eder. Dünya ehline merhamet edin ki: semada ki Rahman olan Allah’da size merhamet etsin.”[12]Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Humeyd Hakim ve Hatib sahih bir senedle rivayet etmislerdir

Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem söyle buyurmaktadir: “Semada bulunan Allah’in emini oldugum halde bana güvenmez misiniz?”[13]Buhari ve Müslim
Fakat bazilari bunca delillere ragmen süphelerini bizlere su ayetlerle sunabilirler:

“Nerede olursaniz, O sizinle beraberdir.” [26] Hadid, 4“Tasalanma, süphe yok ki O bizimle beraberdir.”[ 27] Tevbe, 40“Bir de sabredin. Süphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”[28] Enfal, 46

Bu ayetleri onlar, Allah’in heryerde oldugunu ispatlamak için delil olarak getirirler. Bu ayetlerde asil kastedilen beraberlik ve yakinlik, Allah’in ilmi ve kusaticiligi ile yakinligidir. Nitekim Allah’u Teala söyle buyurmaktadir:“Andolsun ki Biz insani yarattik. Nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldugunu da biliriz. Zaten Biz ona sahdamarindan aha yakiniz.”[29]Kaf, 16 Böylelikle Kur’an ve hadislerde sözkonusu edilmis yüce Allah’in yakinligi, beraberligi ile yine bunlarda sözkonusu edilen Allah’in yukarida yani gökte olusunu belirten buyruklar arasinda herhangi bir aykiriligin bulunmadigi açikça ortaya çikmis olmaktadir.-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 23

"EMİR VE İDARE YANLIZCA ALLAHA AİTTİR"


ALLAH' ın selamı, bereketi, mağfireti ve rahmeti o'nun indirdikleri ile hayatlarını düzenleyenlerin üstüne olsun...

tulubarak kardeşim sana sözüm yok aksine senin söylediklerini  desdekler nitelikte yazdıkalrım allahın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu kavramış bulunmaktayım. benim sözüm allah'a mekan inşaa etmeye çalışanlara hangi kimlikte olursalar olsunlar. haklısın onların yazdıkarı kitapları okumalıyız ama mutlaka allah'ın kitabı olan kur'anı kerimi okumuş olmalıyız yoksa okunan kitapdaki her yazılanı doğru kabül etmek zorunda kalabiliriz.

şimdi sana gelelim ravzam;

ben kur'anı kerime göre hayatımı düzenlemekteyim ve birçok yanlış davranışımdan kur'an sayesinde kurtuldum ve tesbit ettiğim hatamı anında af dileyerek ve yalvararak bırakmakta ve tekrarlamamaktayım. ben allahı var ve bir olarak kabül ettim. ondan başka ilah olmadığını kabul ettim, zamandan ve mekandan uzak böyle şeylere ihtiyacı olmayan, ve yoktan var ettiklerini emri ve himayesi altına alan olarak kabul ettim, nedense birileri çıkıyo allah gökte dir diyo ve bizzat kendi düşüncesi olan bu sözü hiç bir araştırma yapmadan tezekkür yapmadan bunu kabül etmeyen kafir dir diyo birileride onun savunuculuğunu yapıyo
ayeti kerimede mealen allahü teala şöyle ; O gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arş'a istiva edendir. yere gireni ve ondançıkanı gökten ineni ve oraya yükseleneni bilir nerede olursanın o sizinle beraberdir. allaha yaptılklarınızı görür. buyuruyor.
burda geçen istiva sözcüğü konaklamak olarak anlamak ne kadar yanlış çünkü ayette geçen o gökleri ve yeri yarattı sözcükleri gözle görülebilir bir olay sonra arşa istiva etti sözcüğü ise mecazi olarak emri altına aldı oralarada ki en ufak hareketlenmeden haberi olacağını bildiriyor devamında. aslında ayet tam olarak incelendiğinde allah bir mekan sahibi olmadığını mecazi olarak anlatıyo her nerede olursanız olun ister yerin altında ister semalarda isterse yeryüzünde allah sizinle beraberdir herşeyden haberi olandır ondan izinsiz hiç kimse doğamaz ölemez.
kısacası bu ayetten anladığım yarattıklarını emri ve idaresi altına almış ve herşeyin en ince ayrıntısını bilen ve kullarına çok yakın olan tek olan  bir yaratıcının insanlara kendini anlatışını anladım.

Istiva Arab dilinde ‘yüksek olus’ ve ‘yüksege çikmak’ demektir. Burada ise istiva lafzindan ancak istikrar etti (yerlesti), üstüne çikti, üzerine yükseldi ve üzerine çikti anlasilir.[4]Bu açiklamayi Ibnu’l Kayyim ‘.
Allah Azze ve Celle’nin gökte olduguna delalet eden ‘Kur’an Ayetleri’ “Allah semadan bütün dünya islerini idare eder. Sonra ameller bir günde O’na yükselir…”[6]Secde, 5


halbu ki kendinizin yazdıkalrı ile ayetin açıklanması arasında çelişkiler var allah elbette yaratılmışlardan yüksek olacak ve yarattıklarını yönetecek güce sahip olacak ama böyle olması mecazi dir heman bir mekan inşaa etmek doğrumu

tulubarak kardeşim allahın koyduğu sınırlara yaklamayın ayetini blirsin birileri bu sınırlara yaklaşamayı bırak aşmışlar, allah sonumuzu hayır etsin.
-------------------------

-------------------------
"Kum fırtınası önünde duranlar kuma gömülmeye mahkumur"
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 46


Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. (Alak suresi / 19. ayet.)


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 46


Rabbime yaklaşmaya çalışıyorum.
Ve bu konuda son defa yazıyorum. Allah'a yer bulmaya çalışıyoruz, Ayetlerdeki mecazi anlamlara yüklemeler yapıyoruz. Ozaman Allah 'ın ipi nerede, ona nasıl tutuna biliriz? Dünya dönünce Allah Nerede Kalıyor? Bu sorular uzayıp gidebilir. Allahım her an benimle beraber. Allahım benim kalbimde.
Allah'a yer belirlemeye çalışanlara bir sorum var." Bana Allahın olmadığı bir yeri gösterebilirmisiniz? "


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 23

"EMİR VE İDARE YANLIZCA ALLAHA AİTTİR"


selamünaleyküm

evet bu konuyu daha fazla uzatmanın anlamı yok ilk baştan da söylediğim gibi ve tulubarak kardeşimizinde belirttiği gibi allah'a mekan belirlemenin tehlikeli olacağını ve allahın olmadığı bir yer gösterilemeyeceğini ben anlamış ve kavramış bulunmaktayım. anlayışımda kur'anı bir bütün olarak düşünmemdir.

ve son söz olarakta allah yarattıklarının üstünde dir onlara hakimdir ve heryerdedir, bize şah damarımızdan daha yakındır.

allahın selamı, bereketi, mağfireti, huzuru ve rahmeti o'nun indirdikleri ile hayatlarını düzenleyenlerin üzerine olsun...-------------------------

-------------------------
"Kum fırtınası önünde duranlar kuma gömülmeye mahkumur"
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 33


Allah heryerdedir. sadece bir veya birkaç yerde demek bence yanlıştır. Heryerdedir. Ayrıca bu konu çok önemli değil bence, boş tartışmalara gebe.Bizi bir adım ileri götüreceğini düşünmüyorum bunu tartışmanın.


-------------------------
   
Yeni Üye
*

Mesaj Sayısı: 3


Mekandan münezzeh olmasını anladım da zamandan münezzeh olması ile ilgili ayet tam olarak ne demek istiyor böyle bir ayet var mı?

Zaman nedir?

Zamanın Allah'ın sıfatlarında noksanlık oluşturacak tarafı nedir?

Cevap verenlere şimdiden teşekkürler.


-------------------------
   
Hero Member
*****

Mesaj Sayısı: 1278


Arşın gökte olduğuna ve Allah ın gökte olduğuna dair ayet varmı peki ? ne biliyoz arşın gökte olduğunu ? belkide arşta her yerdedir . gökte diye ayet varsa buyrun ...

 “Gökteki Allah’ın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz ? ”(Mülk, 16)......................... bu ayetin arapçasınada baktım , gökteki Allah ın diye bir kelime yok arapçasında , ayeti çevirenler zaten göktekinin sizi yere geçirmyeceğinden eminmi oldunuz diye çevirmiş , gökteki kim , buna dair bir açıklama yok kuranda , eğer bu ayeti açıklayan başka bir ayet olsaydı ve Allah gökte diye bir ayet olsaydı belki bu ayeti Allah gökte diye çevirebilirdiniz fakat bu ayeti açıklayan Allah gökte diye bir ayet varmı ?

O, gökleri ve yeri alti günde yaratan, sonra da arsa istiva edendir.”[3] Hadid, 4 ..................... bu ayetin neresinde Allah gökte diyor , yada arş göktedir diyor , neresinden arşın yada Allahın gökte olduğunu çıkarmışssınız verdiğiniz ayetlerde anlamadım .


-------------------------
« Son Düzenleme: 04 Mart 2014, 12:17:50 ÖÖ Gönderen: e2828 »

-------------------------
Allah tan başka ilah yoktur ; kutsal ruh , isa , musa , davud , muhammed onun elçisidir . o Allah ; kuranda isimleriyle belirtilen bir tek ilahtır . ona , isimleriyle dua edin . ruh rabbimin emrindendir . meryemoğlu isa ; Allah ın kulu ve elçisi , ruhu ve kelimesidir . Allah ın kelimeleri tükenmez .
   

Sr. Member
****

Mesaj Sayısı: 283


Allah cc elsiz dediniz. Ama Allah cc elinden bahsediyor.
Sizemi inanalim Allah a mı cc.
Neymiş efendim Arş ı ele geçirdi. Bu Arş vahşi at mı.

Allah cc size göre bir enerji yumağı mı yoksa elsiz gözsüz bir balon mu haşa.

Mekansiz bir gariban mı.

Bu ne biçim bir kuran teslimiyetidir böyle.
Apaçık ayeti mecaz ettiniz. Bu ne laubalilik böyle.

Allah cc elim diyorsa görüyorum işitiyorum diyorsa amenna. Allah cc ne demiş se o kabulum dur.
Ayeti mecaz dersem yalanlamis olurum.

.
Farkindamisiniz Allah ı cc aslında sizler bişeye benzetiyorsunuz hemde bir hava veya bulut veya balona.

Allah cc eşsiz ve tüm benzetmelerden munezzehtir.

.


-------------------------

-------------------------
Allah'ım lütfen nolur beni sevginden mahrum etme. Sen benim biricik Sevdiğimsin.
   
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Sayfa: [1]   Yukarı Git Yanıtla    Anket ekle


Gitmek istediğiniz yer:  

Kuran Dersi | Vakıf Sitesi| Fetva Sitesi | Uygurca Site | Arapça Site | Rusca Site | Azerice Site | İngilizce Site | Almanca Site | SV Yayınları | Platform Sitesi 30 Nisan 2016, 06:55:25 ÖS
MySQL Kullanıyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines PHP Kullanıyor